Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Rok 2020

v Kč

Tržby z prodeje služeb

8 580 000

Tržby z prodeje služeb

400 000

Finanční a jiné výnosy

11 000

Přijaté dotace – ostatní zdroje

0

Přijaté dotace – Příspěvek na činnost od zřizovatele

1 220 000

Výnosy celkem

10 211 000

Spotřeba materiálu

950 000

Spotřeba energií

320 000

Opravy a udržování

950 000

Cestovné

5 000

Náklady na reprezentaci

5 000

Ostatní služby

850 000

Mzdové náklady, sociální pojištění, sociální náklady

5 168 000

Odpisy

1 150 000

Náklady z DDM

100 000

Daně a jiné poplatky

134 000

Tvorba a zúčtování rezerv

0

Ostatní náklady z činnosti

579 000

Náklady celkem

10 211 000

Hospodářský výsledek

0

Tuesday the 22nd. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates