Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Aktuality

Svoz bioodpadu připadající na pátek 5.7.2019 bude z důvodu státního svátku probíhat v pondělí 8.7. 2019.

Sberny dvur odpadu bude v dobe 5 a 6.cervence 2019 uzavren.

 

Biologicky rozložitelný odpad bude svážen od měsíce června každý týden.

 

- prosíme občany, aby do nádob s biologickým odpadem nevhazovali bioodpady v obalech (plastové, papírové, skleněné, aj. obaly).

Děkujeme

 

Komunální odpad bude svážen nadále 1x za 14 dní každý sudý týden.

 

Pytlový sběr vytříděných odpadů bude prováděn každé první úterý v měsíci.

 

 

 

V sobotu 15.6.2019 bude zahájen provoz koupaliště

 

V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje dnem 6. 4. 2019. Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně a to počínaje koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad /pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich/ se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

7,00 –11,00 hod 8,00 –12,00 hod 9,00- 13,00 hod 10,00 – 14,00 hod
7.9.      
Chlum- Chlumská Kochov točna Zábludov Chlum v obci
14.9.      
Babolky Lhota Kladoruby Slatinka točna
21.9.      
Klevetov Třebětínské nám. Podolí Jasinov - Ořechov
28.9.      
Dolní Smržov Kněževísko Borová Meziříčko
Saturday the 17th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates